ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2024 Tsinghua University International Master's Program in Nuclear Engineering and Management (TUNEM)

       Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2024 Tsinghua University International Master's Program in Nuclear Engineering and Management (TUNEM)

       หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน (NEA) และกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวนและกลุ่มบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ 3 กลุ่มหลักในจีน คือ CNNC, SPIC, CGN โดยทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship (CGS) เป็นทุนแบบเต็มจำนวน (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาศึกษา 2 ปี)  

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ https://yzbm.tsinghua.edu.cn/ และสมัครทุนการศึกษาที่ http://www.campuschina.org/

ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Beijing Time)

Image