“ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลง (SINGING CONTEST DURING THE PSU CHRISTMAS WITH FRIENDS)”

Singing contest poster

We are pleased to invite PSU staff or students who can sing in English to participate in our Singing Contest during the PSU Christmas with FRIENDS event on 21 December 2020. This event is arranged by the PSU Global Affairs and Corporate Communication Center. Please see the files below for more details.

ขอเชิญบุคลากรหรือนักศึกษา ม.อ. ร่วมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม “Singing Contest during PSU Christmas with FRIENDS” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ในไฟล์ด้านล่างนี้